ارزیابی آزمون پایانی

با سلام و احترام

گروه آموزشی بهداشت و ایمنی کار استان در راستای برنامه عملیاتی خود در نظر دارد آزمون های پایانی درس بهداشت و ایمنی کار را در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ بر اساس فرم پیوستی مورد ارزیابی قرار دهد ، لذا شایسته است ضمن تکمیل فرم مذکور اقدام لازم نسبت به ارسال آن تا مورخه ۲۱ / ۹ / ۹۴ به این اداره کل صورت گیرد.

فرم ارزیابی ازمون پایانی