برنامه جلسات گروه

جلسه اول : ۲۴ آبان ماه سال ۱۳۹۷  – هنرآموز مربوطه به همراه طرح درس سالانه و روزانه حضور بهم رسانید.

جلسه دوم:۲۲ اذر ماه سال ۱۳۹۷- هنرآموز مربوطه به همراه نمونه سوال هر پودمان حضور بهم رسانید.

جلسه سوم:۲ اسفند ماه سال ۱۳۹۷ -هنراموز مربوطه با همراه داشتن نکاتی درباره نقد وبررسی کتاب و مقاله و پاورپوینت درسی درجلسه حضور بهم رسانید.

 

با تشکر از همکاری شما همکاران محترم