چگونه میتوانیم به داشتن هوای پاک تر کمک کنیم ؟

۱- استفاده از وسایل نقلیه عمومی

۲- از روشن نگه داشتن بی دلیل  خودرو پرهیز کنیم

۳- انتخاب خودرو با مصرف سوخت بهینه

۴- تنظیم موتور خودرو

۵- پیاده روی

۶- دوچرخه سواری

۷- برای حفظ گرما در زمستان و سرما در تابستان خانه را عایق بندی کنید

۸- کاهش مصرف انرزی برق

۹- ……….

مسابقه طراحی دستگاه های برتر و حفاظ های ایمنی

پنجمین مسابقه طراحی دستگا ها و حفاظ های ایمنی در سطح هنرستان های فنی حرف ای و کار دانش به صورت کشوری برگزار میگردد. کلیه ی هنرآموزان علاقه مند میتوانند در مسابقه شرکت نمایند

فرم ها و لوح فشرده را تا تاریخ ۹۴/۱/۳۱ به گروه های آموزشی استان ارسال نمایید

۱- شیوه نامه مسابقه هنرآموزان ۹۴-۹۳

۲- بروشوربرندگان مسابقه۹۳-۹۲

۳فرم شماره ۱و۲

نمونه برگ داوری جشنواره روش تدریس

نمونه برگ داوری طرح درس جشنواره روش تدریس  بهداشت و ایمنی کار را از اینجا دریافت کنید

نمونه برگ داوری بخش عملی جشنواره روش تدریس بهداشت و ایمنی کار را از اینجا دریافت کنید

شیوه نامه جشنواره روش تدریس درس بهداشت و ایمنی کار را از اینجا دریافت کنید

 

اهمیت حفظ بهداشت محیط زیست

مسابقه مقاله نویسی با هنوان اهمیت حفظ بهداشت محیط زیست ویژه هنر جویان شاخه فنی و حرفه ای و کارد انش بر گزار میگردد ضمن  اطلاع رسانی به دانش آموزان  پوستر رنگی مسابقه  در مدارس  نصب گردد

مقالات باید دارای:

۱- دارای مقدمه و نتیجه گیری باشد

۲- ذکر منابع مورد استفاده

۳-مشخصات کامل هنرجویان

و حداکثر تا تاریخ۹۴/۱/۲۰ به گروه های آموزشی ارسال گردد

 

شیوه نامه مسابقه ویژه هنرجویات

پوستر مسابقه

راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران آموزشی بهداشت و ایمنی کار کاردانش داخل و خارج استان